1399/11/27

هتل سلام مشهد به عنوان اولین هتل در شرق کشور و مشهد مقدس  موفق به کسب گواهینامه بین المللی SSSD20 شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی بانک مسکن، با توجه به  شرایط خاص کشور و گسترش بیماری کرونا، بمنظور ارتقاء و حفظ سلامت میهمانان در هتل سلام، این هتل موفق به اخذ گواهینامه بین المللی " ایمنی و بهداشت گردشگری SSSD20 ، استاندارد ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی در شرایط بیماریهای همه گیر " از سازمان جهانی گردشگری UNWTO  گردید.
اخذ این گواهینامه، نمایانگر عملکرد مناسب و استاندارد هتل سلام مشهد در جهت افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان و افزایش حداکثری رضایت آنها، توجه ویژه به توسعه خدمات و آموزش کارکنان تحت پوشش برای تمامی سطوح و استمرار آن در جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین رعایت شیوه نامه های بهداشتی می باشد.
هتل سلام مشهد به عنوان اولین هتل در شرق کشور و مشهد مقدس با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل موجود و نیروهای متخصص موفق به اخذ این گواهینامه بین المللی شده است.