موقعیت جغرافیایی هتل سلام مشهد

موقعیت جغرافیایی هتل سلام مشهد

هتل سلام مشهد در 2 کیلومتری حرم مطهر واقع شده است. به صورت پیاده 30 دقیقه، با خودرو 10 دقیقه فاصله تاحرم می باشد.
فاصله هتل تا فرودگاه 10 دقیقه و تا راه آهن 20 دقیقه و همچنین تا ترمینال 30 دقیقه می باشد.
هتل سلام  تا ایستگاه شریعتی مترو 10 دقیقه به صورت پیاده فاصله دارد.