سوئیت های هتل سلام مشهد
سوئیت های هتل سلام مشهد
سوئیت های هتل سلام مشهد
سوئیت های هتل سلام مشهد

سوئیت های هتل سلام مشهد

هتل سلام مشهد مجموعاً دارای 14 اتاق، 50 سوئیت و 4 آپارتمان دوخوابه می‌باشد که با ظرفیت 126 تخت ثابت دبل و توئین و 131 کاناپه تخت خواب‌شو با استانداردهای ایرانگردی و جهانگردی تجهیز شده‌است.